คำติชมบางส่วน

 

อร่อย สะอาด ตามมาตรฐาน โรงแรม

รสชาดจัดจ้านตามแบบสวนอาหาร

เลือกความอร่อย เลือกครัว ปารมิตตา

รุ

กรอ

ข้ ...                

   
   
   
   
   
 
.
Visitors: 207,336