คำติชมบางส่วน

 

อร่อย สะอาด ตามมาตรฐาน โรงแรม

รสชาดจัดจ้านตามแบบสวนอาหาร

เลือกความอร่อย เลือกครัว ปารมิตตา

รุ

กรอ

ข้ ...                

Visitors: 202,756