อาหาร

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

เรามีเมนูหลากหลายรายการ

ปลาอินทรีย์เค็ม และอาหารทะเลตากแห้ง ปลอดสารพิษ ไม่แช่ฟอร์มาลีน ปลอดสารอันตราย 100%

สั่งตรงจากภาคใต้  และทำสด ๆ บนเรือกลางทะเล ดังนั้นจะคงความสด และความหวานมันของอาหารทะเลในตัวค่ะ

 

 

Visitors: 279,090